Karisma bønn og veiledning

"SITTER DU FAST?

Karisma Bønn og Veiledning (KBV) tilbyr samtaler for enkeltpersoner eller par som ønsker veiledning i forbindelse med utfordringer i livet. Din medvandrer i KBV ønsker å lytte, stille spørsmål, utfordre deg, dele kunnskap og be med deg. Målet er at du gjennom støtte og veiledning får hjelp til å komme videre. Vi tilbyr ikke profesjonell terapi, men forbønn og sjelesorg, veiledningssamtaler og coaching.

Hvem er vi?

Medlemmer i Karismakirken med ulik erfaring, alder og kompetanse. Pr. nå vil vi svært gjerne hjelpe med:

- Forbønnsamtaler (også på dagtid)
- Sjelesorg (også på dagtid)
- Åndelig veiledningssamtaler (særlig for unge mennesker).
- Mentoring for disippelskap og etterfølgelse 
- Hjelp for negative avhengigheter (mat-, spill-, porno-, røykavhengigheter osv)
- Ekteskapssamtaler og kurs
- Coaching for karriere, utdanning og målrettet liv 
- Økonomisk veiledning, assistanse for de med en vanskelig personlig økonomi. 
- Kurs i personlig økonomi («Aktive valg», tidl. CAP-økonomi).

Vi har også flere engelsktalende samtalepartnere.

Hvordan komme i kontakt?

Karisma Bønn og Veiledning administreres av kontoret i Karismakirken. Tid avtales i forkant ved å sende epost til kbv(a)karisma.no eller ringe Karismakirkens kontor på 51 91 18 80 (tirs-fre kl 10 - 14). Dere møtes i Karismakirken eller på annet avtalt sted. Tilbudet er en del av det pastorale omsorgsarbeidet i Karismakirken.

Bønneønsker?

- Ønsker du å formidle forbønnsønsker for deg selv eller andre? Bruk denne linken: trykk her 
Vi ber for bønneønsker i staben, i bønnemøter og gudstjenester. 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda