Kirke er kjedelig

av Tormod Røyland

Hør talen fra gudstjenesten her

Les mer..

Kirke er kjedelig Kirke er kjedelig