18+


18+ kveldene inneholder en halv times samling med musikk og inspirasjon, og ellers kafé og mulighet for spill og aktiviteter.

Velkommen til en god og avslappende kveld! Dette er en kjempemulighet for å bli kjent med folk på din egen alder. De fleste som er på samlingene er 18-35 år.

Sted: Kaféen i underetasjen

Tid: lørdag kl 20:00

Datoer våren 2018: 14. januar, 4. februar, miniweekend 17. - 18. feb, 18. mars, 8. april, 29. april, 20. mai, 10. juni.

Karisma Hangouts er en sosial 

happening enkelte søndager - 

etter gudstjenesten. 

 

For eksempel: Åpent hus, tur, restaurant osv. Sted: Vi møtes i kafeen oppe

Avreisetid: Søndag kl 14:00

 

Facebookgruppe: Karisma 18+

For spørsmål, kontakt janinge@karisma.no

Vi ser frem til å se deg!

 

Guds Ord og Guds kraft

av Tormod Røyland

Alle troende og kirken i den vestlige verden påvirkes av presset mot troen fra samfunnet. Misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har en voldsom påvirkningskraft på mennesker og påvirker også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig koseklubb hvis vi ikke holder fast på dens identitet og oppdrag.

Les mer..

Guds Ord og Guds kraft Guds Ord og Guds kraft