Søndag 19

2. april 2017 kl 19:00 hadde Karismakirken gleden av å starte et nytt gudstjenestefellesskap!  

SØNDAG 19 er en nyplanting av et gudstjenestefelleskap i eget hus, i tillegg til SØNDAG 12. Vi ønsker med dette å være tilgjengelige og aktuelle for enda flere folk! Målgruppen for det nye gudstjenestefellesskapet er spesielt unge voksne, men det er samtidig en gudstjeneste hvor alle er velkomne.

Datoer for Søndag 19 fremover:

7.10 | 21.10 | 4.11 | 18.11 | 2.12 | 16.12

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda