Søndag 19

2. april 2017 kl 19:00 hadde Karismakirken gleden av å starte et nytt gudstjenestefellesskap!  

SØNDAG 19 er en nyplanting av et gudstjenestefelleskap i eget hus, i tillegg til SØNDAG 12. Vi ønsker med dette å være tilgjengelige og aktuelle for enda flere folk! Målgruppen for det nye gudstjenestefellesskapet er spesielt unge voksne, men det er samtidig en gudstjeneste hvor alle er velkomne.

Datoer for Søndag 19 fremover:

14.01 | 28.01 | 11.02 | 25.02 | 11.03 | 25.03 | 08.04 | 22.04 | 06.05  

 

At jeg kan kjenne Ham

av Julius Mba

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

At jeg kan kjenne Ham At jeg kan kjenne Ham