VINTERKONFERANSEN 2018

4. - 5. og 7. januar 2018 

På pinsedagen i Jerusalem for snart 2000 år siden, da Gud sendte Den Hellige Ånd, startet enn bølge som ingen gjennom historien har kunnet stanse, og det fortsetter i vår tid.

Uten Den Hellige Ånd er kirke bare et skall av religiøsitet og ritualer, og vårt kristenliv blir fort en ytre fasade og et liv i strev og plikt. Men med Den Hellige Ånd, er kristen tro et liv - og kirke en kraft, som forandrer historiens gang og hele samfunnet.
Vi trenger å gjenoppdage denne urkristne kraften, og personlig oppleve realiteten i et åndsfylt liv.
Velkommen til en konferanse med fokus på Den Hellige Ånds liv og kraft - her og nå!

 • - Hvem er Den Hellige Ånd?
  - Hva er Åndens dåp?
  - Kan jeg erfare tungetale og profeti?
  - Hvordan kan du høre fra Gud - og være ledet av Den Hellige Ånd?
  - Hva med helbredelser, tegn og under?
  - Et Åndsfylt liv - hva er det, og hvordan virker det? 

PROGRAM: 

Torsdag kl 19.00 
Fredag kl 19.00 
Søndag kl 12.00 (Gudstjeneste med parallell «Barnekirke» for aldersgruppene 2 år til 7. klasse) 
Søndag kl 19.00 
(English translation all meetings) 

HVA ØNSKER VI MED KONFERANSEN?

Vi lever et liv fylt av spenninger mellom ansvar, forpliktelser, egne drømmer, praktiske og åndelige behov. Midt i denne virkeligheten har Gud noe betydningsfullt for ditt liv!  

Derfor inviterer vi deg til noen spennende dager som kan være betydningsfulle inn i livet, gi ny energi, fokus og glede til kristenliv og tjeneste, og inspirasjon til den kirken du tilhører.  
Det er vår bønn og drøm for disse dagene!

HOVEDTALER

Hovedtaler er pastor Arnfinn Clementsen - og vi har som kirke utfordret ham til å dele og undervise dette temaet med den innsikt, klarhet i Bibelens ord, erfaring og nåde som Gud har gitt ham. I dette har han stått sunt, trygt og støtt og banet vei for mange. Det blir dager med sentral undervisning, inspirasjon, Gudsnærvær i lovsang og forbønn!

PRAKTISK INFO 

Adresse til Karsimakirken og konferanselokalene er Adjunkt Hauglandsgt. 52, 4022 Stavanger

Konferansen er åpen for alle. Konferanen har fri entre. Det vil bli gitt anledning til å gi en gave til konferansen for å dekke deler av arrangementskostnadene. 

Trenger du overnatting? Gi beskjed til oss, så kan vi anbefale hotell, og eventuelt noen få plasser privat.  

Hva enn du måtte ha av spørsmål, ring 51 91 18 80 (tirs - fre., kl 10 - 14) eller send epost til post@karisma.no.  

 

Gudstjeneste

av Egil Svartdahl

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gudstjeneste Gudstjeneste