TENTRO 2018/2019

Tentro er konfirmasjonsopplegget i Karismakirken, og er for deg som starter i 9.klasse høsten 2018 (13-14 år ved oppstart). Man trenger ikke ha noe tilhørighet til Karismakirken for å velge konfirmasjonstilbudet vårt. 

Tentro legger vekt på livsnær undervisning, samtaler, samhold og mye gøy. I løpet av året får konfirmantene et godt innblikk i kristen tro.

Hva skjer:

- Tentro-samlinger annenhver fredag kl.17:00 – 18:30

- Tentro aktivitetsdager

- Tentro-weekender og turer sammen med ungdomsarbeidet i Karismakirken

- Ungdomsmøter på fredager kl.19:30

- Konfirmantene bidrar annenhver uke med f.eks lyd, lys, bilde, kafé, møtevert o.l.

- Konfirmasjonsgudstjeneste 28. april 2019, kl.12:00

 

Obligatorisk:

- Delta på 2 møter i måneden (ungdomsmøte og/eller gudstjeneste) 

- Delta på minimum 80% av tentro-samlingene.

- Være med på turene.

 

Pris: 

- kr 1500,- | Betales ved påmelding og dekker KYA høstweekend, aktivitetsdager undervisningsmateriell, snacks på tentro-samlingene m.m. 

- Kr 3500,- | Betales i februar 2019 og dekker Tysklandtur

 

Turer: 

- Tur til Dalsnuten, lørdag 25. august 2018

- KYA weekend til Finnøy 5. – 7. oktober 2018  

- Tysklandtur (sammen med andre mange andre tentro-elever) | våren 2019

 

Påmelding:

Betal 1500kr til kontonummer: 2801 38 71606 og merk «Tentro og navn»

Betalingsfrist senest innen 21. august 2018.
Send e-mail med kontaktinfo til janinge@karisma.no

 

Oppstart: 

Fredag 24.august kl.17:00 

- Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre / foresatte 

Årets tentro-elever blir presentert på gudstjeneste i Karismakirken søndag 

2. september kl.12:00

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda