TENTRO 2017/2018

Praktisk ansvarlig og kontaktperson: Anna Marie Røyland
Du er svært velkommen til å ta kontakt, enten det er spørsmål eller påmelding. 
Trykk på bildet for å sende epost til Anna Marie.

Tentro er konfirmasjonsopplegget i Karismakirken, og er for deg som starter i 9.klasse høsten 2016 (13-14 år ved oppstart). Man trenger ikke ha noe tilhørighet til Karismakirken for å velge konfirmasjonstilbudet vårt. 

Tentro legger vekt på livsnær undervisning, samtaler, samhold og mye gøy. I løpet av året får konfirmantene et godt innblikk i kristen tro.

Hva skjer:

Tentro-samlinger annenhver fredag kl.17:00 – 18:30

Tentro aktivitetsdager

Tentro-weekender og turer sammen med ungdomsarbeidet i Karismakirken

Ungdomsmøter på fredager kl.19:30

Konfirmantene bidrar annenhver uke med f.eks lyd, lys, bilde, kafé, møtevert o.l.

Konfirmasjonsgudstjeneste 29. april 2018, kl.12:00

Obligatorisk:

Delta på 2 møter i måneden (ungdomsmøte og/eller gudstjeneste) 

Delta på minimum 80% av tentro-samlingene.

Være med på turene.

Pris: 

kr 1500,- | Betales ved påmelding og dekker KYA 

høstweekend, aktivitetsdager undervisningsmateriell, snacks på tentro-samlingene m.m. 

Kr 2900,- | Betales i februar 2018 og dekker Tysklandtur

Turer: 

Tur til Dalsnuten, lørdag 26. august 2017

KYA weekend til Finnøy 6. - 8. oktober 2017  

Tysklandtur (sammen med andre mange andre tentro-elever) | våren 2018

Påmelding: Se bakside!

Oppstart: 

Fredag 25.august kl.17:00 

- Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre / foresatte 

Årets tentro-elever blir presentert på gudstjeneste i Karismakirken søndag 

3. september kl.12:00

 

 

At jeg kan kjenne Ham

av Julius Mba

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

At jeg kan kjenne Ham At jeg kan kjenne Ham