Høstbibelskolen i Karismakirken

Oppstart 3. oktober 

kl 19:00 - 21:45

 

Kirken, vårt hjem på jorden

av Tormod Røyland

Hør søndagens tale her!

Les mer..

Kirken, vårt hjem på jorden Kirken, vårt hjem på jorden