ALIVE 2017

Alive-festivalen er en Jesus-sentert ungdomsfestival!

Hovedhensikten er å skape et MØTEPUNKT der unge mennesker bestemmer seg for livslang
etterfølgelse av Jesus.

Karisma Youth Alive inviterer ungdommer (12 – 25år) og ungdomsmiljø i Rogland
til en GRATIS festival.
Du er velkommen til å delta hele helgen, eller på enkeltmøter!

 

Grip dagen

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her, eller se det på livestream!

Les mer..

Grip dagen Grip dagen